Velkommen til FDF Odense 4. kreds

Velkommen til FDF Odense 4. kreds Blangstedgaard's hjemmeside. Her kan du finde ud af en helt masse spændende og nyttige oplysninger om os.

Vi har ugentlige møder i vores kredshus på Åvangsvej 11, 5220 Odense SØ. Hvis du er intereseret så ring eller kig ned forbi. Vi holder møder mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag i ulige uger. Klik ind på kredskalenderen for kommende fællesarrangementer.

Vi søger ungdomsledere

NYT: Familie FDF

Priser

Kontingent: 400 kr. pr. halvår.

Weekendtur: 250 kr.

Indkaldelse til Årsmøde d. 17.02.2020 se dagsorden her under:

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv

3.  Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4.  Indkomne forslag

5.  Valg til kredsbestyrelsen

6.  Valg af suppleanter

7.  Valg af revisor samt stedfortræder for denne

8.  Eventuelt

 

Se forslag stillet af bestyrelsen til ændringer af vedtægterne under punkt 4. her

 

FDF klasse Aldersgruppe Mødedag Mødetidspunkt Kontaktperson Tlf. nr.
Familie FDF 3 - 5 år
Søndag i ulige uger kl. 10:00 - 12:00 Marianne 50 55 96 83
Tumlinge 0. kl. - 2. kl. Tirsdag kl. 17:30 - 19:00 Claes
28 71 73 83
Pilte 3. kl. - 4. kl. Mandag kl. 18:00 - 19:30 Carsten 28 94 60 09
Væbnere 5. kl. - 6. kl. Onsdag kl. 17:00 - 18:30 Julie 23 86 90 42
Seniorvæbnere og Senior
7. kl. - 18 år Torsdag
kl. 18:30 - 20:30 Søren 51 21 98 65
E-Sport
8. kl. - 18 år Onsdag kl. 18:30 - 21:00 Simon
30 22 52 03